gtag('config', 'AW-836517968');

Hasar Durumunda Ne Yapmalıyız?

HASAR DURUMUNDA NE YAPMALIYIZ?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği çerçevesinde yalnız maddi hasarla sonuçlanan trafik kazalarında tarafların serbest iradeleriyle dolduracakları "Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağı" uygulaması 1 nisan 2008 tarihinden itibaren başlayacaktır.

Hasar durumunda ne yapmalısınız?

Poliçeniz kapsamındaki bir hasarla karşılaştığınızda hasar işleminizi hızlandırmak için aşağıdaki belgeleri servisimize teslim ediniz. Hasarın özelliğine göre şirketimiz gerekli olan durumlarda sizden ek bilgi ve belgeler de talep edebilecektir.

TEMİN EDİLMESİ GEREKLİ BELGELER:

 • Kasko Sigorta Poliçesi ve varsa ek belgeler
 • Kasko Sigorta prim ödemesini belgeleyen makbuz veya diğer belgeler
 • Trafik Kazası Tespit Tutanağı Aslı veya olay bildirimi karakola yapılmışsa Karakol Görgü ve Tespit Tutanağı Aslı
 • Alkol Raporu Aslı
 • Kaza Yapan Kullanıcı Ehliyet Fotokopisi
 • Sigortalı Aracın Ruhsat Fotokopisi
 • Malik ve Sürücünün T.C.Kimlik Numaraları veya Fotokopileri
 • Kaza - Olay yeri ve hasarlı aracın fotoğrafları
 • Araç rehinli ise rehin koyan kurumun hasar ödenmesine muvafakati
 • Araç maliki tüzel kişi ise İmza Sirküler Fotokopisi,Vergi Levha Fotokopisi,Ticaret Sicil Belge Fotokopisi
 • İlgili Sigorta Şirketinin Taahhüt ve Teslim,İbra Temlik Belgelerinin imzalanması araç maliki tüzel kişi ise kaşe ve sirkülerde imzası bulunan kişi/kişilerin imzası
 • Çift taraflı bir kaza ise ;
  • Karşı Araç Trafik Sigorta Poliçesi,
  • Ruhsat Fotokopisi,
  • Kullanıcı Ehliyet Fotokopisi